Cykliczny Konkurs Fotograficzny 2015

MP9004387551Zapraszamy wszystkich parających się fotografią do wzięca udzialu w konkursie fotograficznym z okazji Świeta Cyklicznego 2015.

Konkurs polega na wysłaniu 3 zdjęć związanych z tematyką rowerową pod adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Na pięciu najlepszych fotografów czeka pięc atrakcyjnych nagród.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas festynu Święta Cyklicznego 14 czerwca 2015 roku.

Termin nadsyłania prac: 10 czerwca 2015 do godziny 20:00.

Za zajęcie 1 miejsca nagrodą będą dwie sakwy rowerowe Crosso

Za zajęcie 2 miejsca u-lock firmy Abus

Za zajęcie 3 miejsca komplet oświetlenia do roweru

Za zajęcie 4 miejsca zestaw książek o tematyce rowerowej

Za zajęcie 5 miejsca zestaw gadżetów rowerowych

 

Zapoznaj się z regulaminem klikając "Więcej"

REGULAMIN

Cel, tematyka, czas trwania konkursu

§ 1
Warszawska Masa Krytyczna” zwana dalej "Organizatorem", ogłasza konkurs pt. "Cykliczny Konkurs Fotograficzny 2015". Celem konkursu jest wykonaniei przesłanie zdjęcia.

§ 2
Konkurs jest organizowany w kategorii tematycznej "Rower". Wymagane jest, aby zdjęcia zgłaszane do konkursu były inspirowane tematyką rowerową.

§ 3
Konkurs rozpoczyna się w dniu 31 maja 2015 roku i trwa do 10 czerwca 2015 roku do godziny 20:00. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas obchodów „Święta Cyklicznego”
14 czerwca 2015 roku. Każdy z nominowanych do wygranej uczestników zostanie poinformowany wcześniej drogą mailową.

Zasady uczestnictwa

§ 4
1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która na zdjęciu przedstawi tematykę rowerową.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
§ 5
1 Zgłoszenie prac następuje przez wysłanie e-maila (podanie pełnych danych adresowych, imienia i nazwiska, telefonu oraz adresu e-mail) i wysłanie zdjęcia na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Zarejestrować się można tylko raz.
2. Każdy Uczestnik może umieścić, maksymalnie 3 zdjęcia. Następnie komisja konkursowa, ustanawiona przez „Organizatora”, wyłoni spośród nadesłanych 5 najlepszych zdjęć. Te umieszczone zostaną na stronie www.masa.waw.pl po ogłoszeniu wyników.
3. „Organizator” zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości i wielkości pliku lub niezwiązanych z tematem konkursu.

§ 6
1. Zdjęcia mogą być wykonane przy użyciu dowolnej techniki.
2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.
3. Każde ze zdjęć musi spełniać następujące warunki techniczne:
a) rozmiar min. 2560 x 1920 pixeli,
b) rozdzielczość min. 72 dpi,
c) format pliku: JPG,
d) fotografia może być wykonana techniką cyfrową lub tradycyjną, jednak fotografia tradycyjna musi być zapisana w postaci cyfrowej (zeskanowany negatyw),
e) maksymalny rozmiar zdjęcia - 6 MB z minimalną kompresją,
f) fotografia może zawierać elementy graficzne dodane za pomocą odpowiednich programów graficznych.
4. Wysłanie zdjęć do konkursu jest równoznaczne:
a) Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.
b) Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich do zdjęcia zgłoszonego do Konkursu w całości obciąża Uczestnika.
c) Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego zdjęć przez Organizatora, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając zdjęcia do Konkursu.
d) Uczestnik przesyłając prace na Konkurs przenosi nieodpłatnie na Organizatora prawa autorskie majątkowe do przesłanych zdjęć w zakresie obejmującym nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie i rozporządzanie zdjęciami na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 pkt 1-3 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności utrwalania, kopiowania i powielania dowolną techniką, rozpowszechniania, publicznego udostępniania, wprowadzania do obrotu i wykorzystywania zdjęć w publikacjach i materiałach Organizatora w formie drukowanej lub elektronicznej.

Nagrody i inne ustalenia

§ 7
1. Zwycięskie prace w kategorii "Rower " zostaną wybrane przez trzyosobowy zespół komisji sędziowskiej.5 najlepszych zdjęć zostanie wybrane i nagrodzone
2. Zwycięzcy konkursu otrzymają od „Organizatora”:
za zajęcie I, II, III, IV, V otrzymają następujące nagrody:

Za zajęcie 1 miejsca nagrodą będą dwie sakwy rowerowe Crosso

Za zajęcie 2 miejsca u-lock firmy Abus

Za zajęcie 3 miejsca komplet profesjonalnego oświetlenia do roweru

Za zajęcie 4 miejsca zestaw książek o tematyce rowerowej

Za zajęcie 5 miejsca zestaw gadżetów rowerowych

3. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie www.masa.waw.pl, po oficjalnym ogłoszeniu wyników podczas obchodów „Święta Cyklicznego”.
4. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.
5. Decyzje podjęte przez „Organizatora” są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich Uczestników konkursu.
6. Uczestnik konkursu zobowiązuje się osobiście odebrać nagrodę (warunek konieczny) podczas Święta Cyklicznego 14 czerwca 2015 roku. (zmiana 12.06.2015)

7. W przypadku nie stawienia się po odbiór nagrody, można ją odebrać w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników. Po tym czasie nagroda przepada.

§ 8
1. Regulamin może być zmieniany przez „Organizatora” w dowolnym czasie przez zamieszczenie zmian na stronie internetowej www.masa.waw.pl. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się wiążące w chwili ich zamieszczenia na niniejszej stronie internetowej.
2. „Organizator„ zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez odszkodowania dla Uczestników.

§ 9
Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że złożone fotografie zostały wykonane osobiście.

§ 10
Nadesłane na konkurs dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez „Organizatora” w celu wykonania obowiązków związanych z konkursem oraz w celach marketingowych. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883).
 

NASTĘPNA MASA ZA:

Lista informacyjna